Cena sto dvacet korun. Film se hraje od pěti hodin odpoledne v Kině Koruna.

Páteční Deník s TV magazínem.