„Vedle návštěvy našich zvířátek budeme malovat velikonoční odlitky ze sádry, tvořit travňáky a velikonoční zajíčky,“ lákali pořadatelé.

Páteční Deník s TV magazínem.