Téma školy a učitele přímo odráží společenské proměny dvacátého století. V prvorepublikové éře byl pedagog váženou autoritou a osobností města. Na vesnici vedle faráře, starosty a doktora tvořil místní společenskou elitu.

V padesátých letech se však role školy měnila s propagandis­tickými potřebami výchovy, a tak se z učitelů stali také vštěpovatelé oficiální politické ideologie. Prestiž tohoto povolání tak v dalších desetiletích ztrácela a zešedla podobně jako okleštěná školní výuka a výchova.

Po roce 1989 se krize pohledu na učitelskou profesi ještě prohloubila a ti v lepším případě platí za idealisty s bídným platem.

To vše věrně ilustrují filmy ze školního prostředí. Od Fričova snímku Škola základ života přes Školu otců, která mimo jiné ukazuje ještě neromantický Mikulov na konci padesátých let, až po socialistický televizní seriál My všichni školou povinní. Vorlův film Gympl, jehož volné pokračování Vejška právě vstoupilo do kin, měl sice sloužit zejména škodolibému vyrovnání se režiséra s učiteli v jeho životě, bohužel však odráží současný společenský pohled na význam školy.

Gottwald a Stalin

O stylové zahájení nové výstavy v muzeu pod vodárnou se ostatně postarala právě ukázka z dalšího Fričova školního filmu Kantor ideál v podání břeclavského Divadla poezie Regina z tamního gymnázia. Potlesk sklidila i trpce úsměvná scénka s malými pionýry a kulturním politikem Zdeňkem Nejedlým, jež příchozí přenesla do poválečných let. To vše v historických lavicích, před dobovou tabulí a s didaktickými obrazy po stranách. V prvorepublikové třídě nechyběl ani křesťanský kříž a portrét Masaryka, v té druhé zase Gottwald a Stalin.

Kromě toho, že mohou návštěvníci v muzeu zasednout do starých lavic, je k vidění i řada školních pomůcek. Od již zmíněných obrazů a živé abecedy přes různé učebnice až po živočichy naložené ve formaldehydu pro výuku biologie.

Výstava Máma mele maso aneb Kdysi před tabulí navazuje na tři roky starou spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, která se zaměřila na školu za císařského a královského mocnářství. Výlet do historie, který lidem opět dotvoří obrázek o vývoji školství u nás, lze v Břeclavi podniknout až do 27. dubna.