Členové Českého svazu ochránců přírody zde ve spolupráci s Lesy České republiky vyvěšují, udržují a čistí víc než 1800 budek pro zpěvné ptáky, dravce a sovy. „Asi největší zdejší ptačí raritou a úspěchem břeclavských ochránců přírody je populace chráněného lejska bělokrkého. Nikde jinde ho nehnízdí takové množství na tak malém území. Lejsek bělokrký hnízdí v dutinách stromů. Využívá tedy i vyvěšené speciální budky," uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Jak doplnil, letos lejsci obsadili skoro polovinu nabízených budek a vyvedli v nich téměř čtyři a půl tisíce mláďat. „Jiné typy budek obsazují i další druhy, jako například krutihlav obecný, kalous ušatý, ale také třeba netopýři, myšice, sršni a vosy. V ptačích budkách se občas dokonce ukrývají žáby rosničky zelené," zmínil Stýblo.

Sledování a podpora ptačí populace v oboře Soutok je jedním z dvou stovek projektů placených z národního programu Ochrana biodiverzity, jehož jsou Lesy partnerem.