„Soutěž oceňuje ženy, které dosahují ve svém oboru jedinečných výsledků, aktivně se podílejí na veřejném životě, pomáhají ostatním a tvoří mezilidské hodnoty. Cílem je složit poctu úsilí výjimečných žen a zviditelnit jejich smysluplnou práci," uvedla Lenka Křivánková ze společnosti Mikulovská rozvojová.

Krůzová stála u zrodu mikulovských folklorních akcí: festivalu Sousedé, Setkání Pod Taneční horou, fašankové obchůzky, dětské soutěže Mikulovský zpěváček či adventních koncertů.

„Zasloužila se také o obnovu lidové kultury moravských Chorvatů na Mikulovsku," představila ženu Křivánková.

Folklorní soubory, na jejichž vzniku se podílela, podle Křivánkové patří již čtyřicet let k nejlepším souborům v celé republice.

Podpořit Mikulovanku v soutěži je možné od úterý v hlasování prostřednictvím internetové stránky www.zenaregionu.cz. Celonárodní soutěž Žena je vyhlašovaná od roku 2009. A to celkem ve čtyřech kategoriích.