Prvním je další vývoj vodní nádrže Nové Mlýny. „Stejně jako mnozí odborníci, tak i já navrhuji navrátit střední nádrž přírodě, tak jak to vyřešili na Malém Balatonu. Vyčištěná horní a spodní nádrž by sloužily závlahám a rekreaci. Takové řešení by mimo jiné napomohlo výstavbě dálnice Brno–Vídeň,“ řekl Topolánek.

Jeho další prioritou je obnova Zámeckého rybníka v Lednici, který je v havarijním stavu a ohrožuje vzácné stromy na březích.