Součástí akce, kterou pořádal Výzkumný ústav zemědělské techniky ve spolupráci s lednickou zemědělskou fakultou, byly také praktické ukázky různých typů sekaček dalších strojů.