„Někomu to může přijít podivné, ale hlavním hodnoticím kritériem byla cena. A pražská firma byla nejlevnější,“ vysvětlil Dominik.

Současnou smlouvu smístní firmou vypověděli Břeclavští zněkolika důvodů. Jedním znich byly podle Dominika opakující se stížnosti obyvatel Břeclavi. „Vadily jim mimo jiné neposečené travnaté plochy. Proto nově požadujeme, aby vítěz výběrového řízení zvýšil frekvenci sečí,“ uvedl místostarosta.

Přiznal, že raději by vbřeclavských ulicích viděl domácí firmu. „Námi vybraná je ale zkušená. Působí například vPraze, Lysé nad Labem nebo Mohelnici. Doufám, že spolupráce sní bude bezproblémová,“ dodal Dominik. Smlouvu by mělo město uzavřít na dobu neurčitou smožností výpovědi bez udání důvodu spůlroční výpovědní lhůtou.