„Lidé měli zájem do kurzu chodit i po tom, co úspěšně prošli osmi až deseti lekcemi. Rozhodl jsem se proto, že povedu kurzy pro pokročilé. Mnozí měli například zájem o takzvané rychločtení. Tomu tedy věnujeme velký prostor,“ sdělil trenér paměti Jaroslav Čech, který byl překvapený především o obrovskou poptávku ze strany lidí středního věku.

„Vysvětluji si to tím, že jsou na ně v práci kladeny čím dál větší nároky. Navíc to berou jako formu sebevzdělávání a nebo jim to pomáhá při hledání zaměstnání,“ zamyslel se Čech.

Jak dodal, struktura kurzů se skupinu od skupiny mění. „Záleží na tom, jací lidé přijdou. Někteří mají problém s pamatováním si čísel, jiní jmen a tváří. Přizpůsobujeme se,“ usmíval s tím, že by si lidé měli paměť trénovat aspoň deset minut denně.