Ten hyzdí město, ale může být i kvůli alergenním projevům nebezpečný pro lidi. Jde většinou o zemědělské pozemky, zahrádkářské kolonie a jiné neudržované plochy.

Majitelé nebo nájemci, již se o pozemek starají tak, že tím znečišťují půdu či poškozují cizí majetek, se vystavují hrozbě až třicetitisícové pokuty. „Mají povinnost zajišťovat a omezovat výskyt a šíření nebezpečných plevelů a škodlivých organizmů tak, aby nevznikala škoda nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí či zvířat,“ upozornila Marie Klimovičová z odboru životního prostředí.

Nejlepším obdobím pro údržbu zatravněných pozemků je od začátku června nejpozději do poloviny srpna. U některých druhů plevelů je však nutné opakované kosení.

LUKÁŠ IVÁNEK
ELIŠKA WINDOVÁ