Gymnázium ukáže průřez historií od první republiky až po sametovou revoluci. „Historie gymnázia se často prolínala s pohnutými událostmi města a státu. Nejtragičtějším obdobím byla doba nacistické okupace, která v Hustopečích začala v říjnu 1938 a znamenala okamžité uzavření českých škol,“ sdělila Šárka Prokešová z Městského muzea a galerie Hustopeče.

Výstava potrvá do září.