Protože Evropská komise schválila evropský seznam lokalit v prosinci 2007, nastává nyní šestileté období, ve kterém musí dojít k zabezpečení příslušné územní ochrany. V případě Jihomoravského kraje to znamená vyhlásit nejméně sto třicet dva nových chráněných území.

„V současnosti připravujeme k vyhlášení skupinu šestadvaceti území. Protože se zřízením velkého počtu nových zvláště chráněných území jsou spojeny značné náklady, žádáme o podporu z evropského programu životní prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Horák. Ten jen letos počítá s dvousettisícovou spoluúčastí kraje na projektu.

Na Břeclavsku se v rámci soustavy chráněných území Natura 2000 nachází jak evropsky významné lokality, tak i ptačí oblasti, a to Pálava a Lednické rybníky.

Vytvoření evropské soustavy chráněných území Natura 2000 bylo jednou z přístupových podmínek České republiky k Evropské unii. Národní seznam evropsky významných lokalit stanovila svým nařízením vláda. Tyto lokality jsou příslušné orgány ochrany přírody po jejich schválení Evropskou komisí povinny vyhlásit formou zvláště chráněných území.