Radní schválili firmu, která zpracuje projekt pro žádost o dotaci. „Jsme na začátku přípravy. Budeme teprve žádat o dotace. Když vše dobře půjde, začneme s projektem na jaře roku 2021,“ popsala místostarostka Hana Chybíková.

Kolik bude zlepšení stát, zatím není jasné. „Máme sběrná místa na tříděný odpad. Není to ideální řešení, proto chceme, aby lidé dostali vlastní nádoby nebo pytle,“ dodala místostarostka. Obyvatelé blízkých Přibic už pár týdnů využívají nový sběrný dvůr. Nabízí kontejnery na bio nebo elektroodpad, sklo, papír či plasty.


Otevřený je každou sobotu. „Odpady vybíráme zdarma vyjma suti, která je zpoplatněná. Obsluha dvora vydá poukaz k úhradě,“ zmínil starosta Miroslav Effenberger.