„Díky recyklaci a využití tříděného odpadu, jako je papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony, se úspora energie zvýšila o více než sto procent,“ uvedla Ivana Galiová z odboru životního prostředí Městského úřadu v Pohořelicích. Město také získalo více peněz od společnosti EKO-KOM za zajištění zpětného odběru odpadu.