Výše darované částky výrazně poskočila například v Morkůvkách. Loni tam bylo možné přispět do kasičky, letos domy obcházeli koledníci. Výsledek? Z necelých pěti set korun se stalo více než sedm tisíc. „Dříve se toho nikdo nechtěl ujmout, letos to bylo podobné. Nakonec přijeli lidé z charity. Doufáme, že příští rok už budeme mít koledníky své. Z toho, co vím, několik lidí řeklo, že to zkusí," uvedla starostka Morkůvek Brigita Petrášová, jež je z konečné sumy příjemně překvapená.

Podobný scénář se odehrál v Ivani, kde byly dříve k dispozici také pouze pokladničky. 
S koledníky v ulicích se zájem dárců výrazně zvýšil. Nejvíce peněz dosud věnovali lidé v Břeclavi: 182 tisíc.

Zahanbit se nenechali ani Velkobílovičtí: 125 tisíc. „Všem koledníkům a lidem, kteří sbírku zajišťovali, patří velký dík," stojí na webových stránkách města.

Tříkrálová sbírka se v regionu koná od roku 2004. Výtěžek slouží na chod charity a jejich projektů. Hlavní organizátorka Jana Studýnková odmítla spekulace, že peníze půjdou na pomoc uprchlíků.