Dle kritérií a podle požadavků Evropské unie má říčka Trkmanka ústící do Dyje označení kaprová voda. Jeden pohled na její hladinu, například u Bořetic, však napoví, že na ni tato dvě slova vůbec nepasují. V některých úsecích pro ni existují úplně jiná označení – stoka či žumpa. Může za to absence čistíren odpadních vod v některých obcích a nekontrolované vypouštění odpadních vod.

„Z pěti set jedenácti domů v Bořeticích proudí do Trkmanky dešťovka a pochopitelně voda z kanalizace. Každý domek má mít jímku na vyvážení. Obec by zjišťování, co tam kdo vypouští, stálo spoustu peněz. Musíme zajistit čištění odpadních vod. To považuji za nejdůležitější,“ vysvětlil bořetický starosta Václav Surman, v čem tkví hlavní kámen úrazu.

Čističku nemají Bořetice ani Brumovice

Čističku, která by problém vyřešila, zatím postrádají právě Bořetice či Brumovice. Kobylí, které leží mezi těmito vesnicemi zanedlouho na začátku příštího roku spustí zkušební provoz nové čistírny, která přispěje ke zlepšení situace, ale potíže se silně znečištěnou vodou dál po proudu Trkmanky zřejmě nevyřeší.

„Budeme určitě usilovat o to, aby se na čistírnu napojilo co nejvíc domácností. V případě, že se tak nestane, bude Česká inspekce životního prostředí udělovat obci pokuty,“ uvedla starostka Kobylí Dagmar Kovaříková. Poznamenala, že zlepšení v podobě čistější vody odtékající z čistírny se pak v Trkmance musí projevit. „Je dost pravděpodobné, že od Bořetic bude voda opět znečištěná,“ uvědomuje si zároveň riziko znečištění v dalším úseku toku.

Nad kontrolu kvality vody v Trkmance dohlížejí úřady. „Městský úřad Hustopeče má oprávnění ke kontrole, leč zatím to neděláme, protože se tím zabývá Česká inspekce životního prostředí. Ta dala pokutu právě Bořeticím za vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace. Dále pokutovala společnost Vodovody a kanalizace. Jednalo se o částky v řádech desítek tisíc korun,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí hustopečské radnice Miroslav Hanzlíček.

Správcem toku je státní podnik Povodí Moravy. „Trkmanka je silně znečištěná, protože do ní ústí především komunální zdroje. Stahuje povodí od vrchu, kde leží zemědělské oblasti,“ nastínila podstatu problému pracovnice Povodí Moravy Lenka Procházková.

Povodí Moravy: Trkmanka patří k nejhorším tokům

Potíže způsobuje právě silná regulace říčky, což snižuje také její samočisticí schopnost. „Trkmanka patří z hlediska naší správy k těm nejhorším tokům ,“ uvedla Procházková. Říčka nemá ředící schopnost. Nezbývá proto, než čekat, až se podaří sehnat peníze na další čističku, která by starosti zažehnala. Zařízení ovšem musí někdo dobře provozovat a nezbytný je čtvrtý stupeň čištění. To je podle Procházkové, vzhledem k velikosti obcí, pro značné finanční náklady nereálné.

Bořetice už udělaly první krok. S pomocí kraje, který přispěl půl milionu korun na projektovou dokumentaci, se vedení obce pustí do shánění peněz na novou čistírnu odpadních vod.