Tok říčky, který byl v minulosti narovnaný, prodlouží vodohospodáři o čtyři sta metrů. Koryto Trkmanky se po obnově rozvolní, získá nové oblouky a v těsné blízkosti vzniknou tůně i biocentrum. „Úpravy budou spočívat zejména ve vytvoření zvlněného koryta. Délka revitalizovaného úseku toku před revitalizací je 1891 metrů. Úpravami vodní tok prodloužíme na délku 2277 metrů. Počátek i konec revitalizace je plynule napojený na stávající vedení toku. Podél Trkmanky navíc vytvoříme protierozní opatření a pět tůní,“ přiblížil ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Jak dodal, opatření povedou ke zpomalení povrchového odtoku vody, úpravě splaveninového režimu, zlepšení morfologie toku a adaptaci na změnu klimatu.

Nové tůně

Připravované tůně budou mít různou velikost, tvar a také hloubku. Jejich variabilita má zvýšit různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy osídlují. „Dno tůní bude v nižší úrovni než je dno koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtočné,“ vysvětlil Gargulák.

Nové tůně v krajině vytvoří vodní plochu o celkové rozloze tři tisíce tři sta metrů čtverečních. Přibude také šest set třicet kusů dřevin. „Mezi stromy, kterých bude sto osmdesát, budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry a jeřáby. Mezi čtyřmi sty padesáti keři bude druhově zastoupený zejména hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída. Biotop doplní technické prvky z kamene a dřeva, které budou sloužit jako úkryty pro drobné živočichy. Nově tak mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi vznikne podél dvoukilometrového úseku Trkmanky biocentrum o šířce sto padesát metrů,” vyjmenoval mluvčí Chmelař.