„Jsou jen na jednom ostrově. Je jich asi sedmnáct,“ prozradil Macek, který už jen vzpomíná na doby, kdy se v lednickém parku za dohledu pastevce se psem prohánělo daleko větší stádo ovcí a beranů.

Takzvané živé sekačky, jak se ovcím občas říká, postupem času nahradila sekací technika Zemědělského družstva Bulhary. „Byl problém s některými ochránci přírody, kteří zpochybňovali vhodnost ovcí na louce Hubertce, kde spásaly plevel. Podle nich ochuzovaly skladbu bylin,“ vysvětlil správce lednického parku Oto Bernad. Druhým důvodem, proč ovce vymizely, bylo právě uzavření smlouvy s družstvem v Bulharech.

„Ovce jsou sice ekologičtějším řešením, park tolik neznečistí, jejich trus je naopak dobrým hnojivem, ale na druhou stranu opravdu ochuzují druhovou skladbu porostu. Jsou vybíravé. Selektují byliny, ochutnají tu něco, tam něco a rostliny se pak vegetativně nemnoží,“ vysvětlil Bernad.

Dva ostrovy v lednickém parku – Ovčí a Slavičí – dál zůstávají útočištěm beranů. Podle jejich majitele je dobře, že k nim lidé nemají přístup, protože někteří z nich jsou dost agresivní.