„Získali jsme grant od společnosti RWE a mohli jsme tak zateplit mateřskou školu. Došlo i na výměnu topení, oken a dveří. V současné době vycházíme vstříc rodičům z okolních obcí, jako jsou Kostice, Hrušky či Týnec, kteří podali žádosti o umístění dětí do naší školky," informoval tvrdonický starosta Zdeněk Tesařík.

Vedení obce po tříletém úsilí konečně dosáhlo také na dotace na sběrný dvůr. „Pokud vše půjde dobře, mělo by se brzy začít stavět," řekl starosta.

Obec získala v soutěži Vesnice roku 2012 bílou stuhu. Ocenění si vysloužila nejen za činnost jednotlivých folklorních spolků, ale i díky působení a fungování spolku hasičského, rybářského či sportovního klubu.

„Stuha vynesla obci peníze, které nyní využíváme na přestavbu silnice v ulici Kút. Ta byla silně poznamenána překopy od vodovodních a kanalizačních přípojek," uvedl Tesařík a připomněl, že Tvrdoničtí mohou do konce září hlasovat pro jednu ze dvou variant smuteční síně, která má vyrůst na hřbitově.