„Jednotlivé disciplíny prověřily připravenost na různé situace, do kterých se může psovod se svým psem ve službě dostat,“ vysvětlil mluvčí cizinecké a pohraniční policie Roman Pittner. Patří mezi ně poslušnost, obrana psovoda, vyhledání osoby v terénu, nalezení hledané nábojnice, zadržení pachatele a další.

V kategorii hlídkových psů zůstává třetí místo na Břeclavsku. Odnesl si jej Petr Král se psem Flopem, kteří společně slouží na referátu cizinecké policie ve Tvrdonicích.
„Výcvik psů i samotná soutěž se konaly v reálném prostředí za běžného provozu, aby tak bylo zaručeno praktické využití psa v běžném prostředí,“ vysvětluje Pittner. Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno využívá na šest desítek služebních psů. „Převážná většina jsou němečtí ovčáci, labradorští retrívři a výjimkou nejsou belgičtí ovčáci malinois,“ dodává.

Služební psy na vyhledávánív výbušnin a nástražných výbušných systémů policisté využívají především na brněnském letišti, ale i jinde v souvislosti s nálezy podezřelých balíčků a zavazadel. „Při výcviku těchto psů se využívají skutečné výbušniny a trhaviny. Tito psí specialisté jsou při své práci nenahraditelní, nelze je nahradit jakýmkoli elektronickým zařízením,“ míní mluvčí. Psi na vyhledávání drog a psychotropních látek se využívají jak na letištích , tak i na hraničních přechodech, ale také při kontrolách pobytu cizinců v ubytovnách a na tržištích.