* 9.srpna 1821, Mikulov
+ 4. prosince 1902, Brno

Je tvůrcem jednoho ze systémů ruční dotekové abecedy hluchoslepých, tzv. Lormovy abecedy, která se dodnes používá nejen v České republice, ale i v celé řadě dalších zemí.

Působil ve Vídni, Berlíně a Brně. Byl především lyrickým básníkem, psal ale i literární kritiku a politickou publicistiku. Je také autorem dramat a románů.