V pestrém sedmidenním programu nechybí besedy, knihovnické dílny a internetové soutěže pro děti a mládež. Pracovníci knihovny pořádají také dvě akce pro širokou veřejnost.

V úterý to bude Tajemství Ďáblovy bible spojené s besedou se spisovatelem a luštitelem záhad Arnoštem Vašíčkem.

Ve čtvrtek pak beseda ke sto čtyřicátému výročí narození Jana Noháče, kterou povede Emil Kordiovský.