Akci organizuje společnost Cara Plasma. Ta za každý odběr krevní plazmy v období od prvního října do patnáctého listopadu věnovala deset korun na zakoupení stromů a potřebného vybavení k výsadbě.