Zadali proto tento úkol Muzejnímu spolku. Výsledný návrh Náměstíčko U Vinaře ale mnohým nevyhovuje.
„Občané nás začali kontaktovat, že bychom měli náměstí pojmenovat. Obrátili jsme se s prosbou o radu na Muzejní spolek, protože jsme si netroufali vybrat název sami. Naše představa byla taková, že by mělo být pojmenované po některé významné osobnosti z Mikulova spjaté s židovstvím. Socha ležícího vinaře ale situaci dost komplikuje,“ vysvětlila místostarostka Ilona Žišková Vágnerová.

„Náměstí je velmi citlivé téma. Nachází se totiž na začátku židovské čtvrti na místě, kde stával dům rabiho Löwa. Pro spoustu místních i těch, kteří se vrací do Mikulova hledat své kořeny, je to pietní místo,“ uvedla Marie Leskovjanová ze Spolku přátel židovské kultury.
Už v minulosti se diskutovalo o soše, která ozdobila zrekonstruované náměstí. Lidé jí nejčastěji nazývají Bakchus nebo Opilý vinař. Pro mnohé nositele židovské tradice socha představuje nevhodně umístěný symbol opilství a nezřízených hrátek.

„Paní místostarostka obdržela dopis od naší členky, které připadá název pro náměstí nevhodný. Na základě dopisu jsem jako členka zastupitelstva požádala své kolegy, abychom tento bod stáhli z projednávání,“ vysvětlila Leskovjanová.
Podle jejího názoru se měla celá věc konzultovat se širší veřejností. Radnice oslovila pouze Muzejní spolek, který nabídl jedinou variantu…

Více v Břeclavském deníku v úterý 25. září