* 20.07.1900 Rouchovany
+ 17.10. 1988 Mikulov

Začínal jako učitel matematiky, deskriptivní geometrie a kreslení na měšťance v Moravském Krumlově, svá mladá učitelská léta prožil na české měšťance ve Znojmě.

Ve Znojmě byl také členem Sokola, v jeho divadelním souboru pilně ochotničil. Sokol pořádal i hody, kde byl Vratislav Bělík prvním stárkem. Po záboru pohraničí odešel dělat ředitele školy do Mohelna. Po válce učil až do důchodu ve Vladislavi.

Důchod prožil v Mikulově a v Břeclavi. V roce 1922 se podílel na vzniku muzea, v roce 1931 navrhl a pomohl pořídit rouchovanské kroje, jeho přičiněním Národní galerie zakoupila gotickou sošku Madony rouchovanské.

Od roku 1946 působil jako národopisný referent pro třebíčský okres. Publikoval řadu článků o výročních obyčejích a krojích, ale i o lidových řemeslech nebo nářečí. Přispíval do sborníků, novin a časopisů.