V úterý se drtivá většina škol na Břeclavsku na celý den uzavře. Učitelé totiž budou stávkovat. Provoz neomezí jen několik mateřských škol v regionu.
„Mohu potvrdit, že stávkovat budeme určitě. Zavřené budou všechny školy na okrese s výjimkou několika mateřských škol. Učitelé mají omluvenou nepřítomnost. Za tento den nebudou pobírat plat,“ uvedl předseda oblatní rady odborového svazu pracovníků školství Leopold Králík.

Stávka se prý netýká jen učitelů. „Ve školství pracují i jiní zaměstnanci, jejichž práce je podhodnocená. V případě učitelů chceme stávkovat proto, že je jejich plat o sedm až deset tisíc korun nižší než ten průměrný. Myslím, že u vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří vychovávají naši společnost, je to nepřípustné,“ upřesnil.

Zástupkyně ředitele Základní školy Kapitána Nálepky v Charvátské Nové Vsi Lenka Horníčková potvrdila, že učitelé bodou stávkovat. „Učitelé jsou jednotní,“ uvedla.
Podle ní se stávka nevztahuje pouze na platy učitelů. „Do školství jde stále míň peněz. Všechno se zdražuje. Když to tak půjde dál, nebudeme mít i na pomůcky pro žáky,“ řekla.

Vedení odborů sepsalo otevřený dopis rodičům, který by měly školy během stávky vylepit na viditelném místě. „Naším cílem je zlepšení podmínek vzdělávání pro děti, aniž by se tato snaha výrazně dotkla rodinných rozpočtů. Na naše návrhy vláda reaguje argumentem o úbytku žáků ve školách. Pokud ve třídě ubudou dva až čtyři žáci, na finančních potřebách to nic nemění,“ napsali odboráři.

Největší radost ze stávky mají děti. „Jsem ráda, že budeme mít volno, protože toho teď máme hodně. Na stávkování mají učitelé určitě právo. Mamka mi říkala, že nemají moc peněz,“ myslí si žákyně Základní školy Slovácká v Břeclavi Petra Janulíková.Z materiálů odborového svazu pracovníků školství 

PROČ BUDOU 4. PROSINCE NĚKTERÉ ŠKOLY ZAVŘENY

Otevřený dopis českým rodičům

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o důvodech, které nás učitele a ostatní pracovníky ve školství přiměly vyhlásit na 4. prosince 2007 jednodenní protestní stávku.

Především je to náš nesouhlas s nezodpovědným záměrem vlády snižovat výdaje na školství. Nesouhlas se snahou převést zodpovědnost za financování služeb poskytovaných v regionálním školství a doposud garantovaných státem - učební pomůcky, učebnice, další vzdělávání - na zřizovatele a na Vás rodiče.
Nesouhlasíme také se snížením reálných platů ve školství, takový přístup si zaměstnanci tohoto resortu jistě nezaslouží.
Předložený návrh rozpočtu pro regionální školství na rok 2008 – tzn. pro mateřské, základní a střední školy v položce pro pořízení učebnic, učebních pomůcek, výtvarného materiálu, vybavení škol, vůbec nezohledňuje zdražování v příštím roce. Naopak rozpočet pro rok 2008 je oproti letošnímu v této položce ještě výrazně snížen.
Jaký to bude mít dopad?
Již v současné době se většina škol potýká s nedostatkem finančních prostředků a s problémy, jak finančně zabezpečit učebnice a učební pomůcky pro své žáky. Chybějící finanční prostředky budou muset školy vyžadovat na svém zřizovateli, popřípadě na Vás rodičích.
Naším základním cílem je zlepšení podmínek vzdělávání pro všechny děti, aniž by se tato snaha výrazně dotkla Vašich rodinných rozpočtů. Na naše návrhy vláda reaguje argumentem o úbytku žáků ve školách. Vy sami však nejlépe víte, že pokud ve škole, třídě, ubudou dva až čtyři žáci, na finančních potřebách to reálně nic nemění. Není proto možné akceptovat představu o mechanickém snižování nákladů na školách podle úbytku počtu žáků.

Jsme si vědomi toho, že některým z Vás se tím, že 4. prosince 2007 nebudou otevřeny školy a školská zařízení, zkomplikuje situace. Ale pokud teď nedáme najevo nesouhlas s přístupem vlády a nebudeme požadovat navýšení finančních prostředků do regionálního školství, v příštím roce již bude pozdě.
Zabraňme ještě horším komplikacím v nedaleké budoucnosti. Jejich tíhu by nesly Vaše děti.

Děkuji Vám za pochopení.
Mgr. František D o b š í k, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

 

 

Důvod stávky

- nesouhlas se záměrem vlády snižovat výdaje na školství
- nesouhlas se snahou státu převést zodpovědnost za financování některých poskytovaných služeb v oblasti RgŠ, doposud financovaných státem (učební pomůcky, učebnice, další vzdělávání…) na zřizovatele resp. na rodiče
- nesouhlas se snížením reálných platů ve školství, jako důsledek navrhovaného rozpočtu.
Cíl – navýšení státního rozpočtu, kapitoly školství na r. 2008 o 3 mld Kč, z toho 0,5 mld Kč na učebnice, pomůcky, další vzdělávání ped. prac. a 2,5 mld Kč na platy zaměstnanců RgŠ včetně odvodů.

 

 

Vážení kolegové,

Stávka je za dveřmi a nás ještě čeká několik úkolů, které je třeba zabezpečit:
1) Upozorňujeme, že stávkové výbory by měly nejpozději ve čtvrtek oznámit zaměstnavateli počet zaměstnanců, kteří se zúčastní stávky.
2) OROS nám oznámí nejpozději v pondělí 3. 12. do 11,00 hodin počty stávkujících škol a školských zařízení (podle typu škol), z toho počet úplně uzavřených škol, počty stávkujících. zaměstnanců, z toho odborářů. Upřesnění změn nahlaste nejpozději do úterý do 9.00 hod..
3) V den stávky zajistí předseda stálou službu v sídle OROS.
4) 4.12. proběhne v Praze od 13.00 hod setkání školských pracovníků-3. čtení z lavic za budovou MŠMT na Maltézském námětí, které bude pokračovat od 14.00 hod před Poslaneckou sněmovnou. Na této akci předpokládáme účast i vašich zástupců. Doprava bude hrazena z prostředků ČMOS. Podrobné organizační pokyny obdržíte během zítřka.

S pozdravem vedení svazu

 

 

 

Informace k akci „3. čtení z lavic“ dne 4. 12. 2007

Místo konání:
Praha 1, Malttézské nám. – zadní strana budovy MŠMT. Stanice Hellichova (tramvaje číslo 12, 20, 22, 23) - od stanice metra A - Malostranské nám.

Zahájení a průběh akce:
Zahájení akce ve 13:00 hod. – vystoupení předsedy ČMOS PŠ – cca ve 13:30 hod. přesun před budovu Poslanecké sněmovny – cca ve 14:00 hod. ukončení akce.

Náklady na cestovné budou proplaceny z rozpočtu ČMOS PŠ podle stejných pravidel jako u minulých akcí v rámci Horkého podzimu.

Počty účastníků nahlaste na sekretariát ČMOS PŠ nejpozději do pátku 30. 11. 2007.

J. Doležalová

 

 

Prohlášení školských odborů k nadcházející stávce pedagogických pracovníků, provozních a správních zaměstnanců ve školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, který chystá
4. prosince 2007 stávku proti snižování výdajů ve školství, vyzývá Martina Bursíka, předsedu strany zelených, k zodpovědnosti.
Jeho strana po odstoupení ministryně Dany Kuchtové doposud nedokázala najít odpovídajícího nástupce a krize ve školství se tak prohlubuje. V době, kdy je schvalován státní rozpočet chybí klíčový politik, který by obhajoval zájmy tohoto zkoušeného resortu.
Školství opět prohrává a doslova výsměchem žákům, studentům a pedagogům se stává proklamace pěti vládních priorit, které nedávno vyhlásil premiér Topolánek. Paradoxně za pátou z nich považuje podporu vzdělanosti. Takováto papírová proklamace bez konkrétních kroků a nezájem vlády, že ministerstvo školství je v personálním rozkladu, situaci konstruktivně neřeší.
ČMOS pracovníků školství je přesvědčen, že vzhledem k prohlubující se krizi nám nezbývá, než dát jasně najevo nesouhlas a 4. prosince uzavřít školy.
Vyzýváme veřejnost, rodiče, pedagogy a ostatní školské pracovníky, kterým není lhostejná budoucnost vzdělanosti v České republice, aby náš oprávněný protest podpořili.

ČMOS pracovníků školství V Praze dne 26. listopadu 2007