Ředitelství silnic a dálnic se totiž chystá 16. září zahájit opravy křižovatky v ulici třída 1. máje a J. Skácela. Důvodem je nevyhovující délka odbočovacího pruhu ve směru na rakouský Reintal. „Navíc jde také o potenciálně nebezpečné místo pro cyklistickou dopravu. Na základě jednání s policií a městem Břeclav došlo ke konsenzu úpravy dopravní plochy křižovatky,“ potvrdila mluvčí ředitelství Lucie Trubelíková.

Součástí chystaných prací je i rozšíření silnice a vytvoření místa pro úpravu odbočovacího pruhu. „Dále upravíme přechod pro chodce a navazující plochy. Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu,“ zdůvodnila Trubelíková.

Tři etapy

Zástupci břeclavské radnice se se silničáři dohodli na kompromisu. Zahájení prací v Poštorné tak plynule naváže na ukončení druhé etapy rekonstrukce kanalizační stoky v ulici 17. listopadu. Investice za 10,4 milionu korun má být hotová koncem roku.

Silničáři budou pracovat ve třech etapách. „V první etapě od 16. září bude ulice třída 1. máje obousměrně průjezdná, oba jízdní pruhy budou pouze zúžené. Neprůjezdná bude ulice  J. Skácela od křížení s ulicí Kovářskou po třídu 1. máje. Uzavřená bude i odbočka na ulici Julia Fučíka z třídy 1. máje. V dalších etapách bude ulice třída 1. máje vždy obousměrně průjezdná,“ vyjmenovala mluvčí Trubelíková.

Řidiči, kteří pojedou po silnici I/55 na rakouský Reintal, tak po dobu trvání prací z třídy 1. máje odbočí až na křižovatce s ulicí Osvobození před červeným kostelem. „Měli jsme několik schůzek, kterých se účastnili jak zástupci zhotovitele, dopravní policisté, tak i náš dopravní inspektorát. Dohodli jsme se, že ke kostelu dočasně umístíme přenosný semafor směrem na Hlavní ulici a třídu 1. máje,“ přiblížil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Budou i další opravy

Kolapsu dopravy ve městě se starosta neobává. „Pochopitelně dojde k mírnému omezení, ale věřím, že se to zvládne. Třetí etapa opravy kanalizace již nebude tak náročná, bude již možné odbočit na křižovatce u nemocnice. Při výjezdu od nemocnice směrem do města pak přibydou žluté zkřížené čáry, aby řidiči nevjížděli do křižovatky, pokud ji nebudou moci opustit. Chystáme i informační tabule,“ uklidnil starosta Pěček.

Ředitelství silnic a dálnic chystá v Břeclavi i další opravy. „V roce 2022 chystáme náročnou opravu mostu 55-075 v ulici třída 1. máje, který je nyní ve velmi špatném stavu. Bude se tedy jednat o velice náročnou opravu. Během příští stavební sezony dojde ke kompletnímu přeložení inženýrských sítí, které vedou na mostě i pod vodní hladinou. Stavební práce předpokládáme v roce 2022," nastínila mluvčí.

Před zahájením oprav bude nutné vybudovat dvě mostní provizoria. „Jeden pro pěší a druhý pro auta. Na základě dohody s městem Břeclav bude most během oprav o něco rozšířený, aby byl zajištěný vyšší dopravní komfort, a také aby byl most připravený na investiční akce, které město chystá," doplnila Trubelíková.

Úpravy křižovatky

- První etapu prací spustí silničáři 16. září. Potrvá do 9. listopadu. Druhá etapa začne 10. listopadu a skončí 24. listopadu. Poslední etapa odstartuje 25. listopadu a potrvá do 9. prosince.

– Projekt vyjde na 10,4 milionu korun.