Příliš klidný však není. Obává se opakování živelné pohromy. „Chce to udělat do zimy ochranné hráze. Jsou už zaměřené, jen to spustit. Zatím se tak nestalo. Může přijít další vydatný déšť nebo sníh a můžeme být zatopení znovu," upozornil obyvatel Strachotína.

Voda se k Přikrylovým i do několika sousedních domů v Polní ulici dostala přes zahrady a dvory z velké vodní laguny. Povodí Moravy by hlavně mělo vyčistit tamní kanál," podotkl ještě Přikryl.

Tatry i rypadlo

Škody a předběžné celkové náklady na obnovu majetku ve Strachotíně stále nejsou stanovené. „Ještě vše řešíme," potvrdila v úterý starostka obce Lucie Danihelová

Počítá se i v Dolních Věstonicích, Pavlově a Bulharech. Tedy na územích nejvíce postižených lijáky, kde dosud panuje vyhlášený stav nebezpečí. „Jedná se o škody na majetku obcí, kraje a obyvatel. V tomto smyslu se uskutečnilo místní šetření a postupně se provádí sčítání škod," sdělila v úterý mluvčí úřadu Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková s tím, že bude ukončené za čtrnáct dní.

Déšť infografika.

Do svých domovů už se vrátily evakuované rodiny z Bulhar. „Situace je ale stále vážná," řekl tamní starosta Jiří Osička.

Zpevňování svahu v Bulharech kameny nekončí. Nasazení techniky v postižených územích se mění podle potřeb.

Vybráno ze seznamu: hasiči používají v návaznosti na druh prací průběžně tři až čtyři sklápěcí tatry denně, další upravená pak slouží pro potřeby potápěčů.

Ve výčtu nechybí ani dva čelní nakladače, traktor – bagr, rypadlo, technika pro oplach silnic, kontejner nouzového přežit či cisterna pro doplňování nafty. Vláda pro jihomoravské hasiče schválila bezplatné poskytnutí třiceti tisíc litrů motorové nafty.

V souvislosti se situací v Dolních Věstonicích statici označili tamní sesutý svah za stabilizovaný. Hrozba dalších sesuvů si ale vyžádala vyklizení blízkého kempu v rybářské oblasti.

Opravovaná silnice mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem bude zprovozněná až za několik měsíců. Nyní tam budují náhradní. Obed Dolní Věstonice na ni dostala třímilionovou dotaci z kraje.