Juchání a pokřik „Veselo, hody!“, krojovaní postaví máju, aby se pod ní tančilo a koštovalo víno přímo z juchaček. To je obraz hodů, které jsou nyní na Břeclavsku v plném proudu. Udržet tuto tradici však mnohde není jednoduché ani levné.

„Ještě začátkem měsíce srpna jsme nevěděli, zda vůbec nějaké hody budou, protože nebyli zvoleni stárci,“ řekl Martin Hemza z chasy ve Velkých Bílovicích, který je také členem místního folklórního souboru Hrozen. Důvod, proč si velkobílovická chasa nemohla vybrat asi z šedesáti chlapců dva stárky, byla generační mezera. „Ve dvou ročnících, které by měly hody vzít, není skoro nikdo krojovaný, či natolik zapálený, aby hody pořádal,“ dodal.

Vzít na sebe titul stárka znamená převzít velkou zodpovědnost. Také to stojí dost peněz. Velkobílovičtí to letos vyřešili po svém. Šli na to téměř podnikatelsky.

„Abychom odstranili největší překážky pro stárkování, to znamená finanční stránku a organizační náročnost, utvořili jsme skupinu asi sedmnácti kluků, kteří jsou opravdu zapálení pro věc a mají chuť hody organizovat. Vytvořili jsme fond, do kterého každý přispěl a rozdělili jsme si úkoly,“ popsal přípravy na hody ve Velkých Bílovicích Hemza.

Protože na stárkovi už pak neleželo tolik povinností, nebyl problém někoho nominovat. „Tentýž večer jsme zvolili z našeho středu dva stárky a to Jana Šafaříka a Petra Zemánka,“ doplnil.

Jinde pomáhá hody pořádat a zaplatit radnice. „Stárkům s hodami pomáháme. Platíme muziku včetně jídla a ubytování pro ně. Z obecního rozpočtu se kupuje také mája a platí se jeřáb, který ji kvůli málu místa musí postavit. Ještě dáváme příspěvek na kroje. Pro každý stárkovský pár je to dva a půl tisíce korun,“ vypočítal starosta Klobouk u Brna Zdeněk Bobek. Letos tak kloboucké hody vyšly radnici na částku kolem devadesáti tisíc korun.

„Bez pomoci radnice by hody nikdo asi nedělal. Ne, že by to byl ztrátový podnik. Na vstupném se vybere většinou částka, která náklady pokryje. Je to ale dost riskantní. Když stárkům radnice pomůže, je to pro ně jistě pohodlnější,“ poukázal Bobek a dodal, že i tak není stárkování levná záležitost.

Právě teď jsou v plném proudu hody v Hlohovci. „U nás hody obec tolik nestojí. Předhodovní zpívání pořádá občanské sdružení Hlohovčané, chasa si kupuje vlastní kroje, v rodině se napečou koláče a podobně. Z rozpočtu jde opravdu minimum peněz,“ řekla hlohovecká starostka Jana Vlková. I tady vyberou dost na vstupném. „Třeba letos bylo jen na odpolední zábavě čtyři sta třicet platících lidí. Večer a v pondělí jich přišlo také dost,“ uvedla.