Na fakt upozornilo vedení Břeclavi. „Zjistili jsme, že pozemky stále ještě nejsou převedené na Ředitelství silnic a dálnic. My ale potřebujeme jeho souhlasné stanovisko, abychom se s výstavbou bypassu vůbec posunuli. Až potom přijde na řadu studie, zaměření a také to, jaké pozemky a v jakém rozsahu bychom vlastně měli koupit. Nyní je ale priorita, aby si ředitelství zajistilo převod kruhového objezdu na sebe,“ prozradil starosta Svatopluk Pěček.

Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Niny Ledvinové vlastní pozemky investor stavby kruhového objezdu. Tím je společnost Tesco Stores. „Už ve vyjádření v roce 2007 jsme stanovili souhlas se stavbou za podmínky, že po dokončení akce dojde k vypořádání pozemků pod okružní křižovatkou a k jejímu bezúplatnému převedení na naši organizaci. A to včetně pozemků pod křižovatkou. Jde totiž o součást silnice I/55. Dosud k tomu nedošlo,“ uvedla.

Ilustrační foto
Bezpečnější kruhový objezd místo obávané křižovatky? Nebude. Přednost má obchvat

Bypass u Tesca
- Výstavba bypassu u hypermarketu Tesco by měla odlehčit dopravě u přetíženého kruhového objezdu.
- Auta by plynule pokračovala buď po silnici I/55 ve směru na Hodonín, nebo by najela na funkční kruhový objezd.
- Kruhový objezd je hotový od listopadu 2007. Má průměr 40 metrů.

Důvodem výstavby kruhového objezdu bylo připojení tehdy nově vybudovaného hypermarketu k silnici I/55. „V úterý jsme v této věci vedli jednání se zástupkyní společnosti Tesco. Situaci komplikuje fakt, že vzhledem k delší době od dokončení nemá investor doklady k akci kompletní a musí je dohledávat,“ nastínila mluvčí.

Pozemky v místech okružní křižovatky patří hned několika vlastníkům. To potvrdil také mluvčí Tesco Stores Václav Koukolíček. „Tesco vlastní pouze stavbu, ale pozemky jsou v majetku třetí strany. V celé věci jsme v jednání s ředitelstvím,“ řekl. Podrobněji se však k tématu nevyjádřil.

Ilustrační foto.
V Břeclavi už zkušebně funguje na semaforech blikající zelená. Jde o test

Variant, které by mohly pomoci dopravě v těchto místech, je podle mluvčí břeclavských policistů Kamily Haraštové hned několik. „Zatím nám však město nepředložilo žádnou projektovou dokumentaci. Skutečně se zde průjezdnost zdržuje, mnozí řidiči dokonce před křižovatkou zastavují. Cokoli, co by urychlilo výjezd aut z města, bychom přivítali. Ať už by šlo o rozšíření stávající silnice, nebo právě i odklon bokem v podobě bypassu,“ sdělila.