Sbírka pod záštitou Oblastní charity Břeclav, jenž oficiálně startuje ve čtvrtek, se letos uskuteční v sedmdesáti obcích. „Prvního ledna většinou koledníci ještě nechodí, začínají až o den později," objasnila koordinátorka z břeclavské charity Jana Studýnková.

A pokračovala. „S počtem účastnických míst jsme spokojení, ale stále máme ještě rezervu. Několik obcí se zatím nepřidalo. I tak je to slušné číslo. Hlavně přibývají neustále koledníci. Letos máme okolo padesáti nových a stále se hlásí další," pochvalovala si žena.

Dobročinná akce má určitá pravidla, která musí všichni nositelé kasiček dodržovat. „Jeden ve skupince musí být starší patnácti let. Ten má 
u sebe průkaz s rodným číslem a také kontaktním číslem na koordinátora. Pokladnička je vždy zapečetěná a označená znakem charity nebo obecního či městského úřadu," popsala Studýnková.

Takto vybavení tři králové, mezi nimiž se najdou i děti či důchodci, budou vybírat peníze na pomoc potřebným.

Ke sbírce navíc patří i doprovodný program. „Uskuteční se různé koncerty a tříkrálové průvody. Někdy i sami koledníci hrají při obcházení domácností na flétny," zmínila koordinátorka­.