Téměř na všech totiž uvidí v názvech po předložce malé písmeno. Tedy místo ulice U Zbrojnice, což je podle pravidel českého pravopisu správně, je tam pouze U zbrojnice.

„Víme o tom, protože nás na to už upozorňovala jedna obyvatelka Hrušek. Vzniklo to ještě za dob bývalého pana starosty. Muselo by se kvůli tomu ale měnit velké množství dokladů,“ přiznal hrušecký starosta Josef Trecha.

Ten také dodal, že už v minulosti obec vydala ve svém zpravodaji k dané problematice článek, v němž situaci kolem názvů ulic objasňuje.

„Názvy ulic s malým písmenem po předložce píšeme správně, přestože to není v souladu s pravidly českého pravopisu. A je tomu tak proto, že v tomto tvaru je v říjnu 1997 schválilo zastupitelstvo obce, nikoli obecní úřad, po předchozí konzultaci s odborníkem na jazyk český,“ stojí v článku, který obec vydala.

Je tam také upozornění, že rozhodnutí o změně názvu ulice může provést zase pouze zastupitelstvo obce. Ale kvůli náročnosti, která by spočívala v opravě názvů ve všech databázích, obci tuto možnost úředníci nedoporučili.

Matou školáky

Cedule vadí i některým obyvatelům obce. Podle nich zbytečně matou školáky. „Můj vnuk sem jezdí na prázdniny, a když mu bylo asi deset let, zeptal se mě, proč tady máme názvy ulic na ukazatelích psané špatně. Že se ve škole učili, že po předložce se píše vždy velké písmeno,“ stěžovala si Jarmila Zoderová, která už v minulosti vedení obce na tento problém upozornila.

Sama totiž bydlí v ulici Na rybníčku. „Na obci mi řekli, že prý na to měli experta na jazyk český. Ráda bych věděla, kdo to byl. Byla jsem zapisovatelka u soudu, takže češtinu jsem ovládala dobře,“ prozradila s tím, že vedení obce sice tvrdí, že změna by přišla na moc peněz, ale ona si to nemyslí.

„V občanských průkazech jsou názvy ulic napsané tiskacím, stejně tak je to i na cedulích přímo v ulicích,“ naznačila, že změna by nemusela být zase tak drahá.

Pozorní lidé si mohou dokonce všimnout toho, že ne všechny názvy jsou na ukazatelích psané tímto způsobem. Například ulice Na Kanadě je v souladu s pravidly.

„Že bychom měli názvy jinak než ostatní, toho jsem si opravdu nevšimla. Skoro se po nich nedívám a myslím, že naše děti jsou na tom podobně,“ usmívala se obyvatelka Hrušek Andrea Popovičová.