Přišlo vedení města, zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, místních národopisných kroužků, skautského oddílu a další veřejnost. „V uniformách československých legií v Rusku jsme u sochy drželi čestnou stráž. Na závěr zazněla česká hymna,“ řekl předseda Klubu vojenské historie Břeclav Petr Holobrádek.

Položením kytice v barvách města na Masarykův památník uctili jeho památku také v Hustopečích. Nefigurální památník se nachází v blízkosti školy, kterou první československý prezident navštěvoval. „V dnešní době je třeba vzpomínat a připomínat osobnosti s ideály demokracie a lidské svobody," sdělila hustopečská starostka Hana Potměšilová.