Díky směsi plodin, jež zůstává stát i přes zimu na několika širokých biopásech. Pole patří soukromé firmě. „Jedním z dravých ptáků, jimž zdejší biopásy poskytují obživu, je moták pilich. Pro tohoto dravce je typický pomalý a kymácivý let poměrně nízko nad zemí, při němž často mění směr," zmínila Helena Prokešová ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.

Moták pilich v České republice pravidelně zimuje, zdržuje se především v zemědělské krajině. „Je důležité, aby krajina nebyla úplně uklizená, vysečená do posledního stébla," podotkla Prokešová.

Moták pilich je vyhláškou prohlášený za silně ohrožený druh, mezi roky 2014 - 2016 v České republice odborníci neprokázali ani jedno hnízdění.