Poslední sloup zdemolovali dělníci minulý týden. „Prostor je nyní zcela čistý. Celkem zde bylo sedm betonových a jeden kovový sloup," uvedl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Kromě vady na panoramatu vápencového bradla byly sloupy smrtelnou pastí pro ptáky „Ti na nich hynuli po zásahu elektrickým proudem,“ zmínil Kmet.

Ostrov s minaretem v lednickém parku. Fotografie z roku 2012.
Cestu k minaretu v Lednici urychlí lávka přes zednářskou zahradu. Projdete se?

Celá stavba, při níž firma přeložila elektrické vedení pod zem, spěje ke konci. Tento týden už pokračují jen dokončovací práce a povrchové úpravy výkopů a cest. „V sobotu byl přímo z vrcholu Děvína vrtulníkem přepravený zbylý stavební materiál a stroje. Stavební firma stihla celou akci extrémně rychle, námi předpokládaný termín dokončení byl březen 2021," poznamenal Kmet.

Výkopové práce se podepsaly na stavu tamní vegetace. „Výkop však pracovníci vedli tak, aby nepoškodili nejcenější druhy rostlin a k úhoně tak došly více měně jen běžnější druhy. Živočichů se stavba nijak negativně nedotkla," doplnil Kmet.

Asi nejvíce byl podle něj poškozený povrch turistických stezek a lesních cest, po kterých se pohybovala technika. Ty jsou ale v současné době upravovány," sdělil vedoucí správy.