Jednalo se o pozemky v osmi katastrálních územích okresu Břeclav o celkové rozloze přes 367 tisíc metrů čtverečních a hodnotě přesahující 1,1 milionu korun.

Dle vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, má zájem na tom, aby u pozemků určených k plnění funkce lesa byla zajištěna odpovídající péče a ochrana. Protože vlastník, v tomto případě státní úřad, není schopen takový typ činnosti vykonávat, převádí bezúplatně majetek podle platných právních předpisů vhodným správcům.