Chceš-li zdravým úředníkem býti, měl bys po schodech jíti. Jedno z hesel projektu Zelené úřadování, které má břeclavské úředníky připravit na ekologičtější způsob života na úřadu.

Podle Elišky Windové z břeclavské radnice by se novým Plánem ekologizace provozu Městského úřadu Břeclav, který schválila rada města, měli řídit všichni zaměstnanci úřadu. Jde o vypracovaný plán činností v ekologickém provozu.

„Jednotlivé body se týkají celkového chodu úřadu s ohledem na provoz budovy spojené s úsporou elektrické energie, šetření vodou a třídění odpadu. Jde i o využívání ekologicky šetrnějších materiálů při úřadování či pořizování předmětů a vybavení,“ uvedla k Zelenému úřadování vedoucí odboru životního prostředí břeclavské radnice Hana Hřebačková.

Jak doplnila, součástí Zeleného úřadování bude i osvěta mezi zaměstnanci. Aby si podle ní uvědomili, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. „Město Břeclav se tímto připojí k opatřením v rámci Zeleného úřadování a bude se podílet svými činy a úsilím na zlepšování životního prostředí,“ sdělila Hřebačková

Plán zahrnuje devět oblastí. Papír a výrobky z něj, kancelářské potřeby, zařízení interiéru, hospodaření s vodou, odpady, spotřebu energie, stravování a občerstvení, dopravu a publicitu. Nově se v přízemí úřadu nachází například nádoba na hliník, do které by měli lidé vhazovat například umytá víčka od jogurtů a další hliníkové předměty.