V lužním lese se díky přirozeným procesům vyskytovaly vodní plochy různého stáří. „Provedené úpravy sice trend stárnutí tůní částečně zbrzdily, ale v současnosti je to už více jak dvacet let, co bylo provedeno pročištění a vytvoření nových vodních ploch ve větším rozsahu. Stávající stárnou a postupně zanikají a především v jarním období není zajištěná dostatečná doba zvodnění pro vývoj obojživelníků," nechal se slyšet ekolog Filip Šálek, který se ochraně přírody v okolí Břeclavi a především obojživelníkům věnuje.

Některé druhy podle něj vyžadují čerstvě obnovené tůně. „Z tohoto důvodu je nutné pro zachování rozmanitosti vodních biotopů a populací našich druhů obojživelníků začít s tvorbou nových a obnovou starých tůní," dodal Šálek.

V letošním roce se proto chystá Lužánek obnovit dalších pět tůní, aby sem navrátili například právě čolka dunajského, který se dříve v oblasti jihomoravských luhů objevoval celoplošně.