Soudce zpravodaj Radovan Suchánek totiž vyhověl ústavní stížnosti obce a zrušil dřívější rozsudky Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze. „Soudy bylo porušeno ústavně zaručené právo obce na samosprávu a její právo na soudní ochranu,“ zdůvodnil soudce.

Vedení Lednice nyní věří, že se věc pohne správným směrem. „Je to malé vítězství nejen pro nás, ale pro všechny samosprávy v zemi,“ okomentoval rozhodnutí místostarosta obce Lukáš Dora.

Vranovičtí se pustili do boje s erozí. Do výsadby stromů a keřů plánují největší investice v historii.
Boj s půdní erozí. Mezi lány vysazují aleje z lip i remízky z ptačích zobů

Starosta Obce Libor Kabát jen zalitoval, že se spor táhne tak dlouhou dobu. „Je smutné, že o tak zásadní věci, jako je rozvoj obce, musel rozhodovat Ústavní soud. Od začátku jsme upozorňovali, že námitky, které vznáší ministerstvo kultury vůči záměrům obce a územnímu plánu nejsou dostatečně odůvodněné a odůvodnitelné. Dosud totiž neexistuje pro celý Lednicko-valtický areál metodika, na kterou by musely brát obce zřetel při schvalování územních plánů. A to ani po téměř pětadvaceti letech zařazení tohoto územního celku ke Světovému kulturnímu dědictví. To nyní nabízí prostor pro šikanu a spekulace ze strany památkářů. Je až neskutečné, že tuto metodiku ministerstvo neschválilo. Přestože má máslo na hlavě, pohybuje na takto tenkém ledu, vynucuje si opatření a brání rozvoji obce," zdůraznil Kabát.

Ústavní soud dospěl k závěru, že stížnost je důvodná. Ledničtí v ní poukazovali například na přísné omezování další výstavby nebo úpravy domů, zákaz postavit záchytné parkoviště, protože se nedaleko něj nachází minaret, nebo také, že na střechy domů lidé nemohou montovat solární panely.

Husy v okolí Nesytu. Archivní snímek.
Na vysoké noze u Nesytu: odborníci zvou na pozorování ptáků

Věc se nyní vrací k dalšímu projednání k Městskému soudu v Praze. „Z napadených rozhodnutí správních soudů nelze dovodit, že by byl náležitě zvážen význam základního práva obce na samosprávu v oblasti jejího územního rozvoje na straně jedné, a význam důvodů, proč by toto právo mělo být ve veřejném zájmu omezeno. Přestože Ústavní soud shledal využití dohodovacího řízení za souladné s právem, obecné soudy pochybily při posuzování zákonnosti plošného zákazu solárních panelů na střechách coby zákazu plynoucího z napadené dohody,“ stálo v soudním nálezu.

Soudce zároveň poznamenal, že se správní soudy budou muset podrobným způsobem vypořádat nejen s otázkou solárních panelů, ale také dalšími žalobními body stěžovatelů, tedy vedení obce. „To se týká zejména problematiky záchytného parkoviště. To, zda bude chtít obec řešit problematiku parkování povrchovým parkovištěm nebo pravděpodobně podstatně nákladnějším parkovištěm podzemním, je primárně věcí demokraticky zvolených orgánů obce. Soudy by měly být s ohledem na zásadu soudního sebeomezení při hodnocení těchto otázek zdrženlivé,“ sdělil soudce Suchánek.

Starosta věří, že správní soudy budou brát na rozhodnutí Ústavního soudu zřetel. „Svým způsobem jsme opět na začátku. Věřím, že by se to snad mohlo posunout dál. Ideální by bylo, kdyby si rozhodnutí vzali kompetentní lidé z ministerstva kultury k srdci a byli připravení jednat o některých sporných věcech tak, abychom se nakonec mohli dohodnout bez soudů," zadoufal Kabát.

Sousoší z Lidické ulice skončí v depozitáři města. Po obnově ho radnice nechá přemístit na starobřeclavský hřbitov.
Sousoší z Lidické ulice skončí v depozitáři, po opravě bude na hřbitově

Nový územní plán přitom obec začala připravovat už v roce 2009. „Píše se rok 2020 a my jsme jsme na začátku soudní pře. Přišli jsme o řadu let, kdy jsme nemohli čerpat dotace. Jednáním ministerstva jsme byli reálně poškození, i o tom je třeba hovořit," nechal se slyšet starosta.

Závěry nálezu Ústavního soudu bere ministerstvo kultury na vědomí. „Městskému soudu v Praze poskytne jakoukoli součinnost, o kterou bude v této věci požádáno. Samotné věcné řešení v daném případě v důsledku nálezu Ústavního soudu uzavřeno není a bude předmětem sporu před správními soudy," zareagovala Petra Hrušová z tiskového oddělení kabinetu ministra kultury.

Místostarosta Dora ke sporu doplnil, že doporučení všech subjektů a organizací zabývajících se přírodní a památkovou ochranou vedení obce respektuje. „Přesto si myslíme, že jejich činnost má být především připomínková, nikoli rozhodovací,“ řekl Dora.

Mateřská škola v Novosedlech. Ilustrační foto.
Novosedelská školka je měsíce bez ředitele. Dětem ji otevře zástupce

Ke kauze se vyjádřili i zástupci ministerstva pro místní rozvoj. „Na základě zběžného posouzení nálezu je zřejmé, že Ústavní soud potvrdil názor Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, že ministerstvo pro místní rozvoj při řešení rozporu, který vznikl při pořizování územního plánu, postupovalo v souladu s Ústavou České republiky i ostatními právními předpisy. Vyvrátil tak mimo jiné tvrzení obce, že měla být účastníkem řízení o řešení rozporu, který vznikl při pořizování územního plánu Lednice," sdělil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.