Máte problém, s jehož řešením by vám mohl advokát pomoci? V takovém případě posílejte své dotazy e–mailem na adresu: redakce.breclavsky@denik.cz.

Jako první využil možnosti zeptat se bezplatně v advokátní poradně Nového života Josef Havlín z Kobylí. Píše:

Bojuji za nedodržování zákona a práva orgánů státní moci. Během šesti let jsem podal několik podnětů a stížností k nadřízeným orgánům, ovšem vše bylo podvody protizákonně a protiprávně uzavřeno - smeteno. K Ústavnímu soudu v Brně jsem podal ústavní stížnost pro porušení základních práv a svobod, zaručené ústavním pořádkem zakotveným v Ústavě ČR i s důkazním materiálem v příloze.

Od Ústavního soudu mně přišla výzva k odstranění vad návrhu. Najal jsem si advokáta, aby tyto skutečnosti vyřídil a po domluvě se mnou řešil, ovšem advokát se mnou nesepsal smlouvu na odpovědnost při řízení, nenapsal doklad o zaplacení a zřejmě mě podvedl, když zaslal zmanipulovanou, neúplnou stížnost k Ústavnímu soudu. Odtud mi přišlo usnesení, že návrh se odmítá a že proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Advokáta jsem žádal, aby mně skutečnosti na usnesení soudu vysvětlil a aby mně předal kopii stížnosti, kterou tam zaslal. Nedočkal jsem se žádného vysvětlení a na dotaz, že kopii stížnosti musí mít v počítači, řekl, že nemá. Advokátu jsem toto zaslal i doporučeným dopisem, ovšem i když měl stanovený termín, doposud nereagoval.

Jaký mám zvolit právní postup proti advokátovi za tyto podvody? Jak docílit, aby Ústavní soud se v této věci začal uvedenými a doloženými skutečnostmi znovu zabývat? Podotýkám, že v termínu po rozhodnutí Ústavního soudu jsem stížnost zaslal i s podklady na Evropský soud pro lidská práva.

Děkuji za odpověď.

Advokát Dalibor Grůza z Hustopečí odpovídá:

Podle zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. ustanovení § 43 soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne mimo jiné tehdy, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Takže připadají v úvahu dvě možnosti:

1) Váš advokát zanedbal svou práci při odstraňování vad vaší ústavní stížnosti například tím, že se nepodíval do spisu Ústavního soudu, nebo

2) Ústavní soud nezhodnotil správně odstranění vad vaší ústavní stížnosti Vaším advokátem, kdy nápravu může sjednat pouze opravná instituce, kterou je Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, a to přesto, že usnesení o odmítnutí vaší ústavní stížnosti obsahuje zřejmě poučení, že odvolání není přípustné.

Podle ustanovení § 16 zák. č. 85/1996 Sb. advokát je zásadně povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Podle ustanovení § 24 a násl. zákona o advokacii advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat Advokát, který vykonává advokacii, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídá. Tato žaloba z odpovědnosti se však promlčuje.

Proto Vám doporučuji vzít si advokáta, který posoudí, zda chybu udělal Ústavní soud nebo váš advokát a posoudí možnost podání žaloby o náhradu škody proti Vašemu bývalému advokátu. Důkazy může získat nahlédnutím do spisu u Ústavního soudu, vyžádáním si spisu u Vašeho bývalého advokáta či stížností na advokátní komoru při neposkytnutí spisu vaším bývalým advokátem.