Správa železnic nedávno zveřejnila video, jak práce postupně pokračují. „V letošním roce mohly po převedení dopravy pomocí provizorního spoje pokračovat podle harmonogramu práce v první traťové koleji. Stavbaři zrušili mostní provizoria a odbourali staré části mostů, pracovali na odvodnění trati a udělali výkopy pro zabezpečovací zařízení. Následovaly úpravy svahů železničního spodku, budování nových mostů, zřizování koleje a pokládka kabelů," popsal Gavenda.

Obdobné práce už jsou z loňska hotové ve druhé traťové koleji. „Kvůli napojení na nový, výše položený hraniční most přes Moravu, i jako ochrana před záplavami v lužních lesích, se zvýšila také poloha kolejí nad terénem," doplnil mluvčí.

Obec Mušov pohltila voda v roce 1978. Důvodem byla stavba vodního díla Nové Mlýny.
Vzali nám domov i dětství. Smířili jsme se, říkají obyvatelé zaniklého Mušova

Jakmile slovenští stavbaři dokončí už vysunutý most přes Moravu pro druhou kolej, naváží čeští železničáři napojením zmodernizované koleje z české strany. „Podle plánu odsouhlaseného slovenskou stranou se pro tyto práce počítá s nepřetržitou výlukou v úseku Lanžhot – Kúty od 13. do 25. října. V tomto termínu na české straně zrušíme provizorní S propojení kolejí, místo něj položíme druhou traťovou kolej v přímém směru a napojíme ji na nový most," nastínil Gavenda.

PRODLOUŽENÍ CESTY

Doprava bude fungovat během přerušení provozu mezi Lanžhotem a Kúty obdobně jako na jaře při zřizování S spoje. Osobní mezi Českem a Slovenskem nepovede přes Lanžhot, místo toho budou vlaky jezdit odklonem přes Hodonín a Holíč. „Cestující by proto měli počítat s tím, že se cesta zhruba o čtyřicet až padesát minut prodlouží. Delší jízdní dobu budou zohledňovat i opatření dopravců," zmínil mluvčí Správy železnic.

Modernizace trati spojující Česko se Slovenskem pokračuje i za hranicemi a také práce u slovenských sousedů mohou mít na mezistátní spojení dopad. Podle dostupných informací plánují Železnice Slovenské republiky výluku spojenou s odklonem vlaků přes Holíč na víkend 16. a 17. září.

Zdroj: Správa železnic

Stavba na české straně bude podle plánu kompletně hotová do konce letošního roku. „Výjimkou bude jen napojení první koleje na zbývající most, který budou slovenští stavbaři přes Moravu vysouvat v příštím roce. Do té doby vlaky v úseku ještě budou jezdit jednokolejně," uvedl Gavenda.