„Společnost si zažádala o zjišťovací řízení u krajského úřadu na výstavbu bioplynové stanice. Na vývěsce v obci byla informace o tom, že se mohou obyvatelé Krumvíře k tomuto tématu vyjadřovat. Lidé na to zareagovali tak, že jsem od nich dostal dopis s téměř třemi sty padesáti podpisy, abychom udělali anketu, zda bioplynku ano či ne,“ popsal starosta obce Jaroslav Komosný.

Jak upřesnil, hlasovalo téměř pět set čtyřicet lidí, takže účast by se dala srovnat s nedávnými komunálními volbami. „Pro bylo necelých osm procent a proti skoro devadesát procent obyvatel,“ prozradil výsledky starosta.

Ještě než hlasování v obci skončilo, mohli přijít lidé debatovat o stanici přímo se zástupci firmy Enserv, která by dodávala potřebné technologie k výstavbě stanice. V tamním kulturním domě se jich sešlo téměř devadesát.

„Ti, kteří proti bioplynce nic nemají, nepřišli. Ukázali se tam jen ti, kterým to vadí. Nevyznělo to tedy jako informační setkání, co by se mělo dít, ale spíš zaznělo, co lidi mají proti mně,“ uvedl jednatel společnosti Nestor Kea Aleš Foretník z Krumvíře. Jak dodal, dodavatelská firma se zájemcům snažila vysvětlit, že stanice by využívala nejmodernější technologie a obci by byla přínosná.

„Snažili se jim vysvětlit, co jim může bioplynka přinést dobrého. Ale lidé to nechtěli poslouchat. Přitom bychom teplem, které vzniká, mohli vytápět obecní budovy, například školku nebo kulturní dům. Stejně tak by mohli teplo využívat i sami obyvatelé. Je to mnohem levnější než jiné zdroje. Navíc by to bylo za výhodnou cenu,“ vyjmenoval výhody pro Krumvířské.

„Podle projektanta by teplo vytopilo asi osm deset domů. Na celou obec by to tedy nemělo vliv. Teplovod je navíc drahý. Pokud by to bylo sto metrů od školy, nebylo by o čem diskutovat. Ale stanice je mnohem dál,“ zamyslel se Komosný.

Už ve čtvrtek v podvečer se na zasedání zastupitelstva rozhodne také o tom, jaké stanovisko obec ke stavbě bioplynky vydá. „Anketa nemá právní váhu, každý může hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Ale tím, že lidé projevili zájem a nějak se vyjádřili, asi bychom měli respektovat jejich názor,“ naznačil, jak nejspíše hlasování nakonec dopadne, starosta Komosný.

„Stanovisko obce je nejdůležitější. Krumvíř nás dokonce požádal kvůli volbám o prodloužení lhůty. I když ale my vydáme záporné stanovisko, co se týče posouzení vlivu na životní prostředí, nebrání to investorovi v tom, aby požádal o vydání územního rozhodnutí příslušný stavební úřad,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu v Brně Anna Hubáčková.