Lokalitu Bořího lesa totiž pročišťuje soukromá firma od staré munice pocházející z druhé světové války. Nalezené nálože, kterou nebude možné bezpečně odvážet jinam, budou odborně likvidovat policejní pyrotechnici. „V Bořím lese je k tomu určeno místo, kde k řízeným odpalům bude docházet. K tomu je však zapotřebí zajistit dostatečně bezpečný prostor a také zabránit vstupu cizím osobám," vysvětlil Zámečník.

Právě to měli za úkol hlídkující policisté. Ti před samotným odpalem zkontrolovali i lesní prostor, zda se v něm nenachází lidé, kteří by mohli být odpalem ohroženi. Vyzkoušeli si i komunikaci mezi sebou a pyrotechniky. „Díky připravenosti by tak při ostrých odstřelech mělo vše probíhat snadněji a bez problémů. O plánovaném odpalu policie také informuje rakouské kolegy přes Centrum mezinárodní spolupráce Mikulov – Drasenhofen. Ti to pak oznámí starostům přilehlých obcí na rakouské hranici," popsal mluvčí. Cvičení se uskutečnilo v úterý.