Až na poslední chvíli dostali břeclavští zastupitelé do rukou rozsáhlý elaborát k začlenění městské autobusové dopravy do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Mnozí si stěžovali, že objemný materiál nedostali včas k prostudování.

„Proč takový materiál nedostaneme včas? Co tomu bránilo?,“ ptala se na čtvrtečním zastupitelstvu komunistická zastupitelka Marta Strušková.
Vedoucí odboru správních věcí a dopravy břeclavské radnice Miroslav Čapka připustil, že času na prostudování lejster skutečně nebylo mnoho. „Podklady, které jste dostali, jsou takové, aby se podle nich dalo rozhodnout. Pokud by se městská autobusová doprava nezačlenila do integrovaného systému, může to přinést další ztrátu,“ poukázal Čapka.

Pokud by návrh na zaintegrování městské dopravy do krajského systému na čtvrtečním břeclavském zastupitelstvu neprošel, hrozily by totiž dvojí tarify.
Jak by se kvůli tomu zkomplikovalo cestování, nastínil Jiří Horský, který je vedoucím dopravního odboru krajské společnosti Kordis. Ta je koordinátorem nových dopravních pravidel. „Pro cestující je to určitá komplikace v tom, že by si museli hlídat dva tarify vedle sebe,“ poukázal Horský.

Když by například člověk přijel vlakem z Brna do Břeclavi, a se zakoupenou jízdenkou chtěl pokračovat po městě, tak jen regionálním autobusem, který má namířeno třeba do Lednice či Valtic. V případě cestování autobusem městské dopravy by mu nezbývalo, než si koupit novou jízdenku.

Zástupci Břeclavi nakonec tak hrozivý scénář rozptýlili následnou debatou. Sociálnědemokratický zastupitel a krajský radní Oldřich Ryšavý doporučil schválení materiálu, byť mu rovněž vadilo jeho pozdní dodání. „Integrovaný dopravní systém funguje dobře. Má sice ze začátku dětské nemoci, ty se ale dají vychytat,“ podotkl.

„Ostatní města, která mají autobusovou dopravu, přistoupila na návrh vytvořit stejné podmínky, které povedou ke snížení tarifů. Maximální cena jízdného se v Břeclavi sníží ze současných osmnácti na patnáct korun. Méně než doposud by se platilo také za pejska či kočárek. Na stejné ceně pak zůstane měsíční a žákovské předplatné,“ nastínil radní František Zugar, který je zároveň ředitelem společnosti Bors. Ta v Břeclavi a v dalších místech okresu provozuje autobusovou dopravu.

Zugar nakonec s návrhem uspěl jen z poloviny. Většina zastupitelů nevyslyšela požadavek na poskytnutí dotace ve výši 770 tisíc korun společnosti Bors na vybavení autobusů. Kvůli splnění standardů totiž autobusy musí dostat nové strojky na papírové jízdenky, z čehož vyplývají další náklady.

Břeclavský starosta Dymo Piškula navrhl, aby zastupitelé schválili zaintegrování městské autobusové dopravy, ovšem s tím, že o poskytnutí požadované dotace se bude jednat až na příštím zastupitelstvu. Peníze k nákupu nových strojků navrhl začlenit do rozpočtu na příští rok. Tento návrh prošel.