Přednáška nepřímo naváže na konferenci Živý folklor, která se před časem konala 
v Břeclavi a Modré. Zmapovala různé podoby, možnosti 
a výzvy současného folkloru. „Moderování se na zítřejší besedě ujme Petr Janeček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mluvit budeme na téma folklor a cestovní ruch, folklor a péče o přírodu, folklor a vzdělávání a podobně," informovala ředitelka Jihomoravské komunitní nadace, která akci pořádá, Zlata Maděřičová.

Než však usednou ke stolu, chystají organizátoři od dvou hodin odpoledne představení krojů z Podluží. „K vidění budou ve výloze prodejny Výhodovy lahůdky v Sadech 28. října v Břeclavi," upřesnila Maděřičová.

Prodat či koupit

Na páteční program naváže
v sobotu burza krojů, krojových součástí, oděvů inspirovaných folklorem a výrobků 
s folklorní tematikou. „Burza se uskuteční od devíti do jedenácti hodin ve velkém sále břeclavského Domu školství," pozvala organizátorka.

Kdo bude mít zájem, může se přihlásit na e-mailu zlata@jmkn.cz nebo na telefonním čísle 777112437. „Každý může přijít výhodně prodat nebo dobře nakoupit či vyměnit nepotřebné krojové součásti jako čižmy, červenice, žlutice, třaslavice, košile, zástěry, sukně a další," vyjmenovala Maděřičová.