Město zde ve spolupráci s policisty nechalo namalovat nové vodorovné dopravní značení, které se od klasických vyhrazených jízdních pruhů liší. Pokud se totiž ve vymezeném prostoru žádný cyklista na kole nenachází, mohou jej k jízdě využívat řidiči. 

Ve městě slouží cyklistům nové pruhy.Zdroj: město Břeclav