Šaty pochází z osmnáctého století. Poté, co je odborníci v hrobce našli, předali je restaurátorce Vendulce Otavské. „Jedná se o původně běžně nošený šat módního střihu, nikoliv zhotovený pouze k pohřbu. Oděv byl poměrně silně poškozený, v záhybech byly ztvrdlé vrstvy nečistoty, hojné zbytky hmyzu. Práce byly velmi náročné a jejich obnova vyšla na bezmála dvě stě tisíc korun, které zaplatilo město Mikulov," sdělila Marcela Koňáková, ředitelka městské společnosti Mikulovská rozvojová, která hrobku provozuje. Program je jedním z vrcholů výstavy, která ve městě začala v dubnu. V do té doby nevyužitých prostorách hrobky vznikla nová expozice Od loteránského kostela k hrobce Dietrichštejnů. Návštěvníky seznamuje s historií budovy a poutnickou minulostí Mikulova.

V úterý pokřtěná kniha vypráví o historii kostela Povýšení svatého kříže a hrobky. „Na počátku místo provázela léta slávy a úcty k Loretánské madoně, později sloužilo poslednímu odpočinku významného aristokratického rodu, což dokládají písemnosti dietrichštejnského archivu," uvedla Lenka Křivánková, jež má v Mikulově na starosti propagaci. Kniha je v prodeji v hrobce a Turistickém informačním centru. Výstavu lze navštívit v říjnu denně od deseti do sedmnácti hodin a také v listopadu o víkendech, kdy je otevírací doba o hodinu kratší.