„Strom byl vysazený u zdejšího kostela a fary 31. července 1895 duchovním otcem Josefem Mahrem,“ připomněli správci Chráněné krajinné oblasti Pálava. Vzácnou lípu nechal duchovní vysadit u příležitosti první sloužené mše svaté tamního faráře Františka Halbedla.

Název jí dala socha svatého Floriána, která stojí v těsné blízkosti. Jejím autorem je mikulovský sochař Ignác Lengelacher a pochází ze 40. let osmnáctého století.