„Viděli jsme, že se v přírodě často kácejí stromy a nám se zdálo, že by se spíš měly sázet. Rozhodli jsme se proto, že budeme naší krajině tímto nenápadným a nenáročným způsobem pomáhat. Strom přeci může zasadit každý – dítě, starý i mladý. A kdekoliv,“ říká za skupinku přátel, již Prostrom založili, dnes šestadvacetiletý přírodovědec. Tehdy ještě netušil, s jakým úspěchem se myšlenka setká.

„Na naše společná sázení dnes jezdí lidé z celé republiky. Bývají to krásná setkání, při nichž nechybí potlach, malé občerstvení a hlavně radost z užitečné práce,“ říká Dohnal.

A přátelé Prostromu to potvrzují. Jako například Marie Holbová z Valašských Klobouk, která na tuto společnost narazila, když se svým přítelem při cyklovýletě zabloudila cestou do Lanžhota. „Zastavili jsme a ptali se na cestu i na to, co se to tam děje. Nakonec jsme popadli rýč a sami si stromek zasadili. Od té doby na tato setkání jezdíme pravidelně a moc si to užíváme. Přidala se k nám i moje maminka a sestra,“ uvedla studentka pedagogické fakulty.

Prostrom spolu se svými příznivci má za sebou řadu takových akcí. Vysadil část jabloňové aleje vedoucí do Hrušek, jeřáby v Mikulčicích, lipovou alej směrem k pískové nádrží v Moravské Nové Vsi a mnoho biokoridorů. „Sazenice nám vždy darují místní pěstitelé nebo Lesy České republiky. Pokud se k nám někdo chce přidat, stačí vzít rýč, motyku či krumpáč a dobrou náladu,“ zve další dobré duše Dohnal.

Už příští sobotu třiadvacátého října totiž vypukne další akce. Uskuteční se v Hruškách, kde se bude pokračovat ve výsadbě jabloní. „Doplníme starou alej, v níž ze dvou set stromů jich zůstalo jen patnáct. Sraz máme v deset na můstku uprostřed obce,“ informuje potenciální zájemce organizátor.

BOHUNA MIKULICOVÁ