„Je třeba si uvědomit, že bezbariérové trasy budou využívat především lidé se zdravotním omezením, maminky s dětmi a starší lidé. Do této skupiny dnes řadíme čtyřicet procent našich spoluobčanů,“ zdůvodnil výstavbu bezbariérových tras místostarosta města Libor Sadílek.

První etapa připravovaného projektu je plánovaná na rok 2012. Povede od autobusového nádraží kolem základní školy Nádražní, centra celoživotního vzdělávání, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost až po budovu finančního a katastrálního ú­řadu.

„V těchto místech bude nutné dodržet veškeré stavební předpisy zajišťující bezpečnou a pohodlnou cestu pro hendikepované skupiny obyvatel,“ řekl Sadílek.

Odhadované náklady projektu se pohybují kolem dvou milionů korun. Budou kryty z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury.

Po konzultacích na úřadu vlády, který zastřešuje dotace tohoto typu, už vytvořili v Hustopečích pracovní skupinu. Skládá se ze stavebních techniků, zástupců samosprávy a členů Svazu tělesně postižených Hustopeče.